Служител по случая на бежанец разговаря с клиент
Данните за този отдел не са налични (вече не са налични).