Строителен работник си води бележки

Разрешение за интервенция

Разрешение за интервенция

По правило за дадена строителна мярка се изисква т.нар. разрешение за навлизане. Това разрешение се издава от службата по околна среда и при необходимост може да се комбинира с компенсаторни и заместващи мерки. Заявленията и цялата допълнителна информация са изброени в службата по-долу.


Не са открити услуги.