Мъж чете документи от сесията

Участия на областта

Участия на областта

В рамките на икономическата си дейност областта притежава дялове в множество частни дружества и кооперации (например Delta Waldeck-Frankenberg GmbH, Breitband Nordhessen GmbH, жилищни кооперации). Обработката на задачите, които трябва да бъдат изпълнени в този контекст, като например събирането на данни и изготвянето на доклади, е отговорност на отдел "Финанси и дялови участия" на района.