Превантивна противопожарна защита: безопасността е на първо място

При превантивната противопожарна защита безопасността е основен приоритет за района Валдек-Франкенберг, въпреки че персоналът все още не е достатъчен и поради това районът от години се бори за намиране на персонал. В момента не могат да се проведат всички предписани проверки. Поради това обекти като детски градини, клиники или домове за възрастни хора и болногледачи, както и хотели и места за настаняване, понастоящем имат приоритет при проверките - и вероятността да бъдат проверени е по-голяма, отколкото например складове или сгради на предприятия.

 

"Знаем, че в момента не сме в състояние да осъществим контрола в достатъчна степен", казва Карл-Фридрих Фрезе, комисар от първи район. Особено през миналата година пандемията от корона оказа допълнително въздействие върху данните за проверките. "Ето защо в момента се съсредоточаваме върху обекти, в които например съществува висок риск за човешкия живот в случай на пожар." Тук качеството има предимство пред количеството: разбира се, в един ден можете да проверите в десет обекта дали пожарогасителят е на мястото си, така че контролните данни на хартия да са верни. "Но ние искаме да постигнем реална безопасност - а не само голи цифри за статистиката.

Поради тази причина понастоящем проверките за предотвратяване на опасностите се съсредоточават върху обекти, в които опасността, например за деца, възрастни хора или болни хора, може да бъде животозастрашаваща в най-лошия случай в случай на бедствие. В големите складове например проверките отнемат само няколко часа, но в болница - включително подготовката и последващите действия - те отнемат няколко седмици. "Самият брой на проверките не казва нищо за действителния обхват и качество на проверките.

Миналата седмица обаче броят на проверките беше публично разкритикуван от групата на свободните избиратели в областния съвет. Първият окръжен комисар не е изненадан, че Свободните избиратели с Уве Щойбер и Хайнфрид Хорсел начело са признали ситуацията, която е известна отдавна, точно навреме за местните избори. "Фактът обаче, че Свободните избиратели си играят със страха на хората тук, за да се изявят на политическата сцена, е изтъркан начин на водене на кампания. "И изобщо не се вписва в другата политическа аргументация на Свободните избиратели, които винаги се оплакват от твърде високите разходи за персонал в областната администрация." Освен това не се взема предвид, че особено в областта на производството, занаятите и селското стопанство например проверки извършват и други публични органи, като например асоциациите за застраховане на отговорността на работодателите, както и че вътрешнофирменият контрол също е важен.

Окръгът обаче предпочита да се съсредоточи върху решаването на проблема - и работи усилено за набирането на повече експерти за проверките за предотвратяване на опасности. Вече създадената в бюджета за 2018 г. длъжност може да бъде заета едва през февруари 2020 г. след три обявления. "Това показва колко недостатъчен е адекватният персонал в тази област", казва Фрезе. За друга новосъздадена длъжност в момента също се налага да се повтори процедурата за подбор, тъй като не може да се намери подходящо лице. "Правим всичко възможно, за да запълним всички редовни длъжности възможно най-бързо - за да можем да извършваме проверките още по-добре и пълноценно."