Наваксване след Корона: насърчават се лагерите и младежката работа

Федералната програма "Наваксване след короната" създава възможности в цяла Германия за деца, младежи и техните семейства да се срещат, да откриват нови неща заедно и да опознават своя свят след пандемията. Допълнителното финансиране има за цел да помогне на децата и младежите да се справят по-добре със стреса и напрежението, причинени от пандемията Корона, и свързаните с нея значителни ограничения в ежедневието им. Целта е също така да се избегнат възможните отрицателни последици за развитието на социалните и познавателните умения.

В рамките на програмата за действие Младежката служба на окръг Валдек-Франкенберг и нейният отдел за ранна интервенция вече са организирали "Café Kinderwagen" във Франкенберг, курсове за родители и родителски кафенета в обществените библиотеки. Отделът за училища и образование е закупил материали за обучение в социални умения и превантивна работа и е финансирал мерки за изграждане на екипи с външни експерти. Отделът за спорт и младежка работа също участва във федералната програма: той разпределя средства за осъществяване на детски и младежки лагери, както и за извънкласна младежка работа.

Областният управител Юрген ван дер Хорст обяснява: "За да можем да използваме предоставените средства по най-добрия възможен начин, изготвихме ръководство с участието на различни участници в работата с младежи във Валдек-Франкенберг." Възможностите за финансиране са разнообразни - независимо дали става дума за детски и младежки лагери с нощувка, еднодневни екскурзии без нощувка или проекти за извънкласна работа с деца и младежи; стига да става дума за допълнително, несъществуващо досега предложение, може да бъде изплатена субсидия. За лагери са възможни до 15 евро на човек и ден, за образователни програми - до 750 евро на ден, а за проекти - дори до 5000 евро.

Областният управител призовава всички доброволчески и обществени организации за подпомагане на младежта - в областта на работата с младежта -, признати младежки групи - например от църкви, асоциации, федерации или младежки клубове - и общини, принадлежащи към областта, да кандидатстват за средства от програмата за финансиране в Министерството на спорта и работата с младежта, ако отговарят на изискванията. Заявленията могат да се подават онлайн. Цялата необходима информация, както и изискванията и размера на финансирането, можете да видите тук, като изтеглите насоките. Тези, които предпочитат да попълнят заявление на хартиен носител, разбира се, също могат да го направят и да поискат заявлението от отдел "Спорт и работа с младежта", електронна поща andreas.greif@lkwafkb.de или martina.fresen@lkwafkb.de, телефон 05631 954-461 или 05631 954-458. На допълнителни въпроси относно възможностите за финансиране в областта на работата с деца и младежи можете да отговорите и на тези данни за контакт.