Новата сграда на района е готова: преместването започва през април

След около две години строителство новата административна сграда на окръг Валдек-Франкенберг на остров Зюдринг е почти завършена. В новия комплекс ще се помещават специализираните служби по здравеопазване, младежки и социални въпроси - но благодарение на освободения капацитет в районната зала той ще позволи много специализирани служби на районната администрация да бъдат отново пространствено обединени в административния район на Зюдринг.

Официалното встъпване в длъжност ще бъде отпразнувано на фирмено парти през лятото. От средата на април обаче вече ще започне преместването в новата административна сграда, която се намира непосредствено до районното кметство в Корбах и в която районът е инвестирал около 16,5 млн. евро.

190 работни места, 6000 кв. м
През последните години се налагаше отново и отново да се наемат външни офис площи - както във Франкенберг, така и в Корбах или Дорфитер - за да се покрият необходимите нужди от пространство за служителите на областната администрация. С преместването в новата сграда без бариери, която предлага общо 190 работни места, сега се създава спешно необходимият баланс на около 6000 кв. м. Новата пространствена програма е разработена от архитектите и проектантите съвместно с началниците на отдели и ръководителите на отдели в областта.

Аркада свързва новата сграда с районното кметство
Строителството на проекта започва през 2021 г. Изградена е триетажна сграда с хибридна конструкция - т.е. от дърво, бетон и стомана - с много прозоречни елементи от пода до тавана. Помещенията бяха разположени в три структури. В стоманобетонното ядро се намират функционалните помещения за технологии, санитарни помещения и кухненски боксове. Около него са планирани офисите и заседателните зали. Две стълбищни клетки и асансьори свързват различните нива. Фасадата е изработена от сглобяема дървена облицовка. Околните балкони служат за поддържане на фасадата и почистване на прозорците, както и за закрепване на решетъчна конструкция, която осигурява опора за катерливи растения, които от своя страна ще осигуряват естествена сянка. Новата сграда е свързана с районното кметство чрез покрита аркада. Със зелен покрив, включващ фотоволтаична система и въздушна термопомпа, новият комплекс се отличава и с високи екологични стандарти и енергийна ефективност. Около сградния комплекс са създадени и нови паркинги.

Една от специализираните служби се намира във всяка от трите сгради, така че посетителите да имат ясна ориентация в сградата. Първата точка на контакт за тях ще бъде информационният офис, който се намира във фоайето с бек офис и гише отпред. Посетителите могат да се регистрират там и ще бъдат посрещани от персонала за срещите си в съответните заседателни зали или кабинети. Поради това на приземния етаж има и няколко просторни зони за изчакване, които да поемат обществения поток. "В рамките на проекта взехме в ръцете си подходящи средства, за да построим на мястото в Корбах удобна за гражданите и ориентирана към услугите административна сграда, която отчита и изискванията на новия модерен работен свят", казва областният управител Юрген ван дер Хорст. "Освен това новата сграда ни дава възможност да централизираме услугите си в населеното място."

Услугите ще бъдат обединени в административенрайон
Преместването в новите помещения ще започне още през април: Първо, здравната служба на района ще се премести в новата сграда, която в момента все още се намира в остаряла административна сграда в Am Kniep в Korbach. След това бившата сграда ще бъде изоставена. След това, до началото на юли, ще се преместят службите по социални въпроси и младежта, които в момента все още се намират в административната сграда на областта в Корбах. В резултат на освободения капацитет в областната управа изнесените специализирани служби ще се върнат в основната сграда на Зюдринг, след като помещенията там бъдат ремонтирани.

"Разработихме целенасочена пространствена програма за районната администрация, която ще ни позволи в бъдеще да обединим повечето от все още децентрализираните услуги за гражданите на едно място", казва съветникът от първи район Карл-Фридрих Фрезе. "Освен това инвестицията ще ни даде възможност да продадем стари имоти и да прекратим наемните договори, така че в средносрочен план може да се очаква немалко рефинансиране." Освен това в квартала на властите в бъдеще ще има централна точка за контакт с районните служби и предложения за консултации.

За преходния период между преместванията районът ви моли да проявите разбиране, че е възможно да има забавяния или затруднения в достъпа до специализираните услуги. "Планирахме преместванията така, че отделните стъпки да се съчетаят добре от логистична гледна точка", казва Дирк Вилке, заместник-ръководител на отдела за управление на сградите. "Въпреки това на място все още могат да възникнат едно или две предизвикателства, които тогава трябва да разрешим спонтанно." Ето защо веднага щом започнат преместванията, районът отново ще предостави отделна информация за това кои специализирани служби кога и как могат да бъдат достигнати. "Работим на пълни обороти, за да гарантираме, че всичко ще мине гладко и бързо.


Ключови думи:

Административни служби на окръга Отдел "Строителни услуги" Уговорка за онлайн назначаване


Галерия с изображения: