Седем тийнейджъри седят в тревата

Работа с младежи, образование и популяризиране

Работа с младежи, образование и популяризиране

Областта насърчава младежта в областта - чрез младежка работа и младежко образование, насърчаване на младежки сдружения, младежка социална работа и възпитателна защита на децата и младежите. Тези задачи се изпълняват извън училището, например в рамките на проекти, семинари, образователни събития, предложения, свързани с пола, международни младежки срещи, предложения за детски и младежки отдих, предложения за консултации и мерки, свързани със семейството.


Развитие на младежта

Областта е определила насоки за насърчаване на работата с младежи във Валдек-Франкенберг. Младежките групи и сдружения могат да бъдат подпомагани по съответния начин.

Програма за свободното време

Ски, самоутвърждаване, уелнес или градски екскурзии: за децата и младежите районът организира богата програма всяка година - състояща се от еднодневни екскурзии, събития, няколкодневни екскурзии и пътувания.

Образование на младите хора

Областта участва активно в обучението на младите хора, за да им даде възможност да разпознават своите лични и социални условия на живот и да отстояват социалните си интереси.