Писане на варовик пред покрита пукнатина, заобиколена от храсти и дървета

Геопарк GrenzWelten

Геопарк GrenzWelten

Геопаркът GrenzWelten в областта Валдек-Франкенберг ви кани да преоткриете геоложкото, историческото и културното развитие на източния край на Ротаргебирге. Светът на преживяванията в сърцето на Германия: по време на пътешествие през историята на земята миналото оживява. Геопаркът GrenzWeltenв областта Валдек-Франкенберг ви кани да откриете геоложкото, историческото и културното развитие на източния край на Ротааргебирге - също така виртуално и интерактивно.

Геопаркът накратко:

  • Десетте региона на геопарка обхващат 3700 км² и обединяват 400 милиона години земна история от Рейнските шистови планини на запад до Хесенската депресия на изток.
  • Посетителите сами решават колко назад във времето да се върнат: Геопаркът представя различни етапи от развитието на природния и културния ландшафт.
  • Под мотото "GrenzWelten" (гранични светове) геопаркът допринася за съзнателното разбиране на връзките между геологията и ландшафта, между човека и природата.


Изпълнение:

Не са открити услуги.