Някой работи с компютърна мишка. До нея има клавиатура и други офис принадлежности.

Пълномощно за моторно превозно средство

Пълномощно за моторно превозно средство

Освен собственика на превозното средство, друго лице също може да се занимава с въпроси, свързани с превозното средство, от негово име. За тази цел област Валдек-Франкенберг изисква пълномощно. Цялата информация и формулярите за кандидатстване са на разположение в изброените по-долу служби.

Не са открити услуги.