Служител в бежански офис разговаря с клиент

Курсове по интеграция

Курсове по интеграция

Съществуват различни курсове за интеграция. Общият интеграционен курс се състои от 700 учебни часа, от които 600 са езикови уроци, а 100 са уроци за ориентация. Ориентационният курс дава знания за правната система, културата и най-новата история на Германия. Специалните интеграционни курсове, например за жени, млади хора, родители, както и за мигранти с нужда от ограмотяване или за т.нар. втори език, се предлагат с 1000 учебни часа (900 UE и 100 UE курс за ориентация). Интеграционният курс завършва с изпитите Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) и Leben in Deutschland (LiD).

Бюрото по труда или Службата за регистрация на чужденци могат да задължат хората да посещават интеграционен курс. Ако не сте задължени, но желаете да посещавате интеграционен курс, можете да подадете заявление за такъв в BAMF. След това попълненият документ трябва да се изпрати по пощата до Федералната служба за миграция и бежанци, отдел 53i, Ursulum 20, 35396 Gießen.


Какво представляват курсовете на DeuFöV?

Курсът DeuFöV е професионален езиков курс. Този курс може да се посещава след интеграционен курс, например. Курсовете DeuFöV имат за цел да подпомогнат участниците в придобиването и задълбочаването на свързаните с работата умения по немски език. За да участвате в професионален езиков курс, трябва да имате право или задължение. То може да бъде получено от Бюрото по труда, Агенцията по заетостта или чрез подаване на заявление до Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF).


Доставчик на курсове за интеграция:

 • USB - Union Language and Education Ltd.

  Лица за контакт:

  Айше Тюрен и Сибиле Швайцер
  Тел. 05631 - 5026431
  E-mail: info@integrationskurs-korbach.de

  Работно и консултативно време :

  • От вторник до четвъртък, от 8,30 до 14,00 ч.
 • vhs - Областен център за обучение на възрастни

  Лице за контакт:

  Лара Курцрок
  Тел.: 05631 - 9773 15
  E-mail: kurzrock@vhs-waldeck-frankenberg.de

  Работно време и консултации:

  • Понеделник, вторник и четвъртък, от 9 до 11,30 ч. в Корбах
  • Вторник, от 9 до 11.30 ч. във Франкенберг
 • DELTA Waldeck-Frankenberg GmbH

  Лице за контакт:

  Änne Vetterlein
  Тел.: 0152-33906679
  E-mail: a.vetterlein@delta-wa-fkb.de

  По време на интеграционните курсове тук се предлагат грижи за деца.

 • BZH - Център за обучение по търговия и услуги

  Лица за контакт:

  Сабрина Нойман (за Корбах и Франкенберг)
  Тел: 06421 - 48066500
  E-mail: neumann@bz24.de

  Силвия Мамат (за Бад Вилдунген)
  Тел: 05621 - 2756
  E-mail: mamat@bz24.de

 • BFH - Център за професионално обучение на занаятчии

  Лица за контакт:

  Корина Розентал
  Телефон: 05631 - 9535191
  Електронна поща: rosenthal@bfh-korbach.de

  Работно време и консултации:

  • Понеделник, вторник, четвъртък и петък от 8,30 до 12,30 ч., сряда от 8,30 до 16,30 ч.


  Heide-Rose Barbe
  Телефон: 05631 - 9535220
  E-mail: barbe@khkb.de

  Работно време и консултации:

  • Понеделник, вторник и четвъртък, от 12.30 до 16.30 ч.


Нашите услуги:

Не са открити услуги.