Изграждане на екипи и проекти

Събития

Заедно с Департамента за спорт и работа с младежи ръководството на обучението организира всяка година събитие за стажанти и студенти. В тези дни стажантите и студентите от всички години се събират, за да се опознаят по-добре. Чрез различни упражнения и тренировки се създава общност.


Есенен фестивал или коледен базар?!

В допълнение към събитията, организирани от ръководството за обучение, в областната администрация се провеждат и други събития, на които стажантите и учениците също са добре дошли. Съветът на персонала организира, наред с други неща, есенно парти или фирмена екскурзия с всички служители, които желаят да участват.

Освен това представителството на младежите и стажантите организира годишни събития за всички служители на възраст под 25 години, както и за стажантите и студентите. По време на образователни пътувания, посещения на коледни базари или други срещи всички могат да се опознаят и да създадат приятелства.