Детайлен изглед на червена сграда със зелени прозорци

Административен офис "Auf dem Hagendorf

Административен офис Dorfitter "Auf dem Hagendorf 1

В административния офис "Auf dem Hagendorf 1" в Дорфитер се намират следните специализирани служби:

Не са открити отдели.