Детайлен изглед на червена сграда със зелени прозорци

Административен офис "Uferstraße

Административен офис "Uferstraße 5" (сграда Sparkasse)

Следната специализирана служба се помещава в административния офис на "Uferstraße 5":

Не са открити отдели.