Две ръце образуват сърце с пръстите си

Училищно медицинско обслужване

Училищно медицинско обслужване

Някои деца се нуждаят от специална подкрепа поради физически или умствени увреждания. Това може да бъде определено в рамките на училищната медицинска служба. Могат да се подават заявления за изброените по-долу услуги. След като документите бъдат проверени, детето ви ще бъде поканено в здравния кабинет за преглед. В отделни случаи решението може да бъде взето въз основа на досието.

  • Интегративни грижи в центровете за дневни грижи
  • Помощ за участие в училищата
  • Транспорт на учениците
  • Настаняване в пансион/групов дом
  • Терапия за аутизъм
  • Приспособено към нуждите на хората с увреждания обезщетение в натура
  • Официален медицински преглед за бягство от училище


Забележка: Моля, представете съществуващите медицински документи и терапевтични доклади за тези прегледи възможно най-бързо и пълно. Това ще ускори обработката на вашата молба.