Областта подкрепя изграждането на семейния център във Франкенберг

Създаването на условия за добър път към бъдещето на историческо място е нещо, което не се случва всеки ден, дори и във Филиповия град Франкенберг. В залата на повече от 500-годишната сграда Rathausschirn се състоя предаването на безвъзмездната помощ за изграждането на семейния център, който ще бъде построен на Марбургската улица в близост до училище "Ханс Висман". Проектът ще бъде финансиран с повече от 950 000 евро от областта. Първият областен съветник и областен отговорник за младежта Карл-Фридрих Фрезе беше доволен, че може да връчи на кмета Рюдигер Хес обещанието за още една безвъзмездна помощ от федералните фондове.

"До 2024 г. окръгът ще получи почти 5,2 милиона евро от държавата и федералното правителство за инвестиционни мерки в областта на грижите за децата, които ще бъдат прехвърлени на общините и други институции", посочва първият окръжен съветник. От тях около 2,7 млн. евро от федералната програма вече са одобрени, а през второто тримесечие на 2021 г. се очаква да бъдат одобрени още 1,2 млн. евро. Освен това държавата обяви, че ще увеличи програмата за финансиране с още 1,288 млн. евро.

Целта на района продължава да бъде оптимизиране на възможностите за грижи за деца и създаване на места за грижи за деца, които да отговарят на нуждите на многобройните деца във Валдек-Франкенберг. Фрезе изрази съжаление, че поради политиката на намалено финансиране от страна на федералното правителство и провинция Хесен не всички мерки могат да бъдат разгледани за финансиране. По тази причина областният комитет трябваше да реши първоначално да финансира само мерки, които създават допълнителни места. "За съжаление, мерките за модернизиране на съоръженията в момента не могат да бъдат субсидирани от федерални или държавни фондове", каза комисарят на Първи окръг. Въпреки това за тези строителни проекти все още се планира обичайната 20-процентна субсидия от окръга.

Финансирането в размер на 1,07 млн. евро, предадено в Rathaussschirn, е федерално финансиране от инвестиционната програма "Финансиране на грижите за деца 2020-2021"; очаква се още 120 000 евро финансиране от държавни фондове. Според текста на решението федералните средства служат за разширяване и поддържане на съобразена с нуждите инфраструктура в областта на образованието, възпитанието и грижите за деца до постъпване в училище в детски заведения. Кметът Рюдигер Хес и началникът на общинския отдел за градско развитие и околна среда, ръководителят на строителния отдел Дипломат Карстен Дитмар, обясниха какво се крие зад формулировката в случая със Семейния център Франкенберг на Марбургска улица.

"Първоначално планирахме детска градина с три групи", казва Хес, но ориентираната към бъдещето оценка на нуждите променя плановете в полза на семеен център. В допълнение към трите редовни групи ще има място и за две яслени групи. Семейният център ще доближи град Франкенберг много повече до целта му да съчетава семейството и работата и да изгражда мрежа за семейства.

Както подчерта кметът, все още има налични средства от предишни години за изпълнение на строителната инвестиция в размер на около 5,1 млн. евро, а в общинския бюджет за 2021 г. са планирани допълнителни средства. Той похвали района за бързата и безпроблемна обработка на заявлението за строителство - търговете вече са в ход и се надяваме, че семейният център ще може да бъде открит в началото на 2022 г. Той похвали и разпределението на държавните средства от страна на областта. От друга страна, федералното и щатското правителство все още имат какво да подобрят в стратегията си за финансиране и са изправени пред особено предизвикателство да оборудват правилно своите финансови банки по време на пандемията. От планираните 1,5 млн. евро ще бъдат финансирани само 1,19 млн. евро, така че град Франкенберг ще трябва да събере още 310 000 евро от собствени средства.

Ръководителят на строителния отдел Дитмар представи накратко семейния център въз основа на строителните планове. В допълнение към модерния стил на сградата особено внимание заслужаваше изключително екологичната технология с нощна вентилация. Вентилаторите гарантират, че обемът на въздуха в сградата се обменя три до четири пъти, като по този начин се създава свеж климат. Батерията за нощната вентилация се захранва от фотоволтаична система, която, заедно със зеления покрив, дава своя принос за значително намаляване на обмена на CO2. Със семейния център град Франкенберг е добре подготвен за 2022 г. и следващите години, заключават Хес и Дитмар.