Окръгът търси купувач за началното училище в Заксенхаузен

Площта на парцела е 5 869 кв.м, а общата използваема площ на сградата, включително сутерена, е около 1 296 кв.м. Възможната дата за предаване на сградата е 1 ноември тази година. Минималната оферта е 330 000 евро. Заинтересованите страни трябва да подадат обвързваща оферта в запечатан плик, като посочат целта "Начално училище Заксенхаузен", до 1 август тази година в централния офис за подаване на оферти в районното кметство Корбах (Südring 2, 34497 Korbach) в стая 228 на първия етаж.