Безопасни велосипедни маршрути до училище в новата "Мрежа от велосипедни маршрути за ученици".

Използването му е много лесно: изберете училището, въведете началния адрес и изчислете маршрута. Ето колко лесно е да се използва "Планиране на ученически велосипедни маршрути" за област Валдек-Франкенберг. Йенс Дойчендорф, държавен секретар в Министерството на икономиката, енергетиката, транспорта и жилищното строителство на провинция Хесен, съветникът от първи район Карл-Фридрих Фрезе и Стефани Хартлеп, ръководител на проекта в Gesellschaft für Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region Frankfurt RheinMain (ivm), официално пуснаха в действие планиращото устройство на адрес www.schuelerradrouten.de днес.

Укрепване на велосипедния транспорт във Валдек-Франкенберг
Тези, които ходят на училище с велосипед на две колела, правят нещо за своето здраве, засилват информираността си за учебния ден и действат по начин, който е екологосъобразен. "За да гарантираме, че и учениците се качват на велосипедите си уверено и безопасно, сега разработихме мрежа от училищни велосипедни маршрути за окръг Валдек-Франкенберг", обяснява Карл-Фридрих-Фрезе, първи районен съветник на окръг Валдек-Франкенберг. Планирането на велосипедните маршрути е още една важна стъпка за укрепване на велосипедния транспорт в района - също и за младите хора - и за допринасяне за обръщането на трафика.

"С проекта в окръг Валдек-Франкенберг постигаме още един важен етап в изграждането на мрежа от училищни велосипедни маршрути в Хесен", обяснява държавният секретар по транспорта Йенс Дойчендорф. "Мрежата от училищни велосипедни маршрути дава възможност на учениците да стигат безопасно и удобно до училище и да бъдат самостоятелно мобилни. 610 средни училища в Хесен вече са свързани с мрежата от училищни велосипедни маршрути, която вече е с обща дължина около 9400 км."

Независима и безопасна мобилност
"Планиране на ученически велосипедни маршрути" е проект на Специализирания център за управление на мобилността в училище. Той се намира в ivm (Дружество за интегрирано управление на трафика и мобилността в региона Франкфурт-Рейн-Майн) и се финансира от провинция Хесен с общо 3,75 млн. евро до 2026 г. Специализираният център за управление на училищната мобилност подпомага с безплатни услуги училищата в Хесен, училищните власти и общините при прилагането на управлението на училищната мобилност, за да се осигури независимо и безопасно придвижване на учениците по пътя им към училище.

Участващи училища
Заедно с училищата в окръг Валдек-Франкенберг и с подкрепата на упълномощената кооперативна служба от Касел бяха разработени училищни велосипедни маршрути за всички места на 25-те средни училища в окръга. В три от тези училища бяха проведени и задълбочени проектни дни с учениците. "Привлякохме тези, които ще използват маршрутите, както и планирането на маршрутите, което беше публикувано днес", казва Карл-Фридрих Фрезе. "Особено в района не винаги е лесно да се намерят подходящи маршрути - затова беше още по-важно да осъществим широко участие на заинтересованите страни."

През есента на 2022 г. предложенията за маршрути бяха съгласувани с представители на училищата, политиката, администрацията и полицията в т.нар. консултативни съвети за ученически велосипедни маршрути и вече са публикувани в плана за ученически велосипедни маршрути в Хесен от ivm като координиращ орган. "Тази процедура за създаване на мрежи от ученически велосипедни маршрути вече е успешно приложена в 16 окръга и всички независими градове в Хесен. По този начин създаваме добра основа за по-голямо доверие във велосипеда като средство за придвижване до училище - също и от страна на родителите", обясни Стефани Хартлеп, ръководител на проекта в ivm.

Подобряване на инфраструктурата за колоездене
Готовата "мрежа от ученически велосипедни маршрути" обхваща целия район, винаги в радиус от пет километра около съответното училище. В допълнение към най-добрите велосипедни маршрути, представянето в плана на ученическите велосипедни маршрути включва и т.нар. точки за внимание, които указват специални пътни ситуации. Освен това за свързаните училища скоро ще бъдат налични профили на велосипедистите, включващи информация за състоянието и евентуалното по-нататъшно развитие на съоръженията за паркиране на велосипеди.

Участието в проекта разкрива голям потенциал за училищата, а също и за общините: в консултативните съвети се събраха заинтересовани страни от света на транспорта и училищата и създадоха устойчиви канали за комуникация, които по-късно могат да се използват за по-нататъшни проекти по темата за училищата и мобилността. "Всички участващи общини получават ценни съвети за това как да подобрят своята велосипедна инфраструктура", добавя Дойчендорф. "Проектът подкрепя насърчаването на колоезденето и усилията ни да осигурим безопасни маршрути до училище.


Ключови думи:

Катедра Строителство Колоездене във Валдек-Франкенберг