Предупреждение към населението

Предупреждение към населението

Опасни метеорологични условия, химически аварии, прекъсвания на електрозахранването, пожари и много други: ситуациите, в които населението трябва да бъде предупредено за опасностите, могат да бъдат многобройни. С надеждата, че такива ситуации няма да настъпят, все пак е препоръчително да се подготвите за извънредна ситуация - а също и да тренирате предупреждаването на населението. Защото: Колкото по-добре сте запознати с темата, толкова по-независимо и ефективно можете да действате и да се защитите в реална кризисна ситуация.


Общонационален предупредителен ден на 14 септември 2023 г.

В деня на общонационалното предупреждение федералните власти, властите на отделните провинции и областите изпробваха инструментите си за предупреждение в съвместно учение - също във Валдек-Франкенберг.

Научете повече