Регистрация на централно пристигнали лица, търсещи закрила

Регистрация на централно пристигнали лица, търсещи закрила

В момента хората от Украйна пристигат във Валдек-Франкенберг по различни начини - сами или чрез официалните агенции. За хората, които идват в областта чрез официалните агенции и първо се настаняват в общински помещения, на място ще има служители на областта и на Бюрото по труда, които ще насочват и подпомагат бежанците по време на отделните стъпки на регистрация.

Те си помагат взаимно при кандидатстването за временно разрешително за пребиваване от област Валдек-Франкенберг и за помощи от Бюрото по труда във Валдек-Франкенберг.