Три млади жени разговарят на маса

Семинари за доброволци

Семинари за доброволци

Нападението срещу Украйна принуждава милиони хора да напуснат домовете си. За да улеснят пристигането на бежанците и да ги подкрепят в ежедневието им, много граждани се занимават с работа с бежанци. Наред с високата мотивация и желанието да се помогне обаче има и въпроси и несигурност от страна на участващите. За да се облекчи несигурността и да се отговори на въпросите, районът предлага безплатни семинари за укрепване на собствения профил и за предпазване от прекомерно натоварване.


При необходимост ще бъдат организирани семинари. Заинтересованите страни могат да се свържат с ehrenamt@lkwafkb.de по имейл.