Обиколки с екскурзовод из библиотеката

Обиколки с екскурзовод из библиотеката

За заинтересованите посетители се предлагат и експертни обиколки на библиотеката с екскурзовод. Библиотека "Брем" е привлекателна както за неспециалисти, така и за учени. Колекцията е достъпна за посетители чрез обиколки с екскурзовод. Общите обиколки с екскурзовод из 21 зали или по специални теми имат за цел да предадат очарованието на историческата литература в най-различни области на знанието: от езика през литературата, философията, музиката, религиите, политическите и социалните науки, историята, природните науки, екологията и медицината до регионалните изследвания. За обиколка с екскурзовод, моля, направете предварителна резервация на тел. 05691 - 62389910 или на e-mail: bibliothekbrehm@gmx.de.