Две ръце образуват сърце с пръстите си

Училищна стоматологична служба

Училищна стоматологична служба

Зъболекарската служба осигурява зъболекарски прегледи на децата в училищата на областта в рамките на законовите разпоредби. Децата получават също така профилактични инструкции и обучение за здравословно хранене.

Оценяват се заявленията за зъболечение в целия спектър от мерки за зъболечение и се изготвят експертни становища. Законните настойници получават уведомление за денталната ситуация, лечението или индивидуалната профилактика за семейния зъболекар. Училищата се посещават от двама служители, за да се осигури групова профилактика съгласно SBG V § 21, превенция на стоматологичните заболявания(групова профилактика). Целта е да се гарантира, че всички деца имат еднаква възможност да имат здрави зъби.


Цветни отпечатъци на ръце върху бяло платно

Младежка работна група за дентални грижи

Работната група за дентална помощ на младежите в областта има за задача да насърчава денталното здраве, особено в детските градини и училищата - например чрез орална хигиена, хранителни консултации и втвърдяване на емайла.

Научете повече