Подаване на заявления онлайн

Подаване на заявления онлайн

Всички заявления, които вече могат да се подават онлайн в област Валдек-Франкенберг, са достъпни на тази страница. В контекста на цифровизацията все повече заявления постепенно ще бъдат достъпни онлайн.


Не са намерени формуляри/процедури.
35

Онлайн изслушвания

В рамките на онлайн изслушванията има възможност да се даде обратна връзка по определени въпроси. Ето преглед на текущите онлайн изслушвания.


Научете повече