Онлайн изслушвания

Онлайн изслушвания

В рамките на онлайн изслушванията гражданите имат възможност да предоставят обратна връзка по конкретни въпроси. Ето преглед на текущите онлайн изслушвания.


Онлайн изслушване за къмпинги

На този етап бихме искали да получим вашите писма с отговори относно проверените от окръга къмпинги.

Дайте обратна връзка сега