Мъж чете документи от сесията

Областни органи, организация, възлагане на поръчки и обществен транспорт

Окръжни органи, организация, възлагане на поръчки и обществен транспорт

Отделът за районните органи, организацията, възлагането на поръчки и обществения транспорт отговаря за всички организационни въпроси на районната администрация, както и за гладкото протичане на нейните операции. Обслужването на заседанията на областния съвет, неговите комисии и областния комитет също е една от неговите задачи. Други задачи включват местния железопътен пътнически транспорт, надзора на Energie Waldeck Frankenberg GmbH като местно дружество за обществен транспорт и финансирането от ЕС.


Текущи дати на заседанията на областните комитети:

Офис за подаване на документи

Службата за подаване на документи в областта провежда процедури за обществени поръчки. Той издава спецификациите и получава тръжните документи от дружествата.

Окръжен закон на окръга

В допълнение към законите и подзаконовите актове на европейско, федерално и щатско равнище, дейностите на областта се определят от правни разпоредби на областно равнище - по-специално от устави, приети от областния съвет.

Нашите услуги:

Не са открити услуги.