Окръгът получава държавни средства за защитни мерки в училищата

Окръг Валдек-Франкенберг е получил повече от 480 000 евро от провинция Хесен за защитни мерки в училищата си. Управителят на окръга д-р Райнхард Кубат и съветникът от първи окръг Карл-Фридрих Фрезе изразиха задоволство от тези допълнителни средства, които дават възможност за небюрократично прилагане на структурни мерки в училищата и за закупуване на движими икономически и потребителски стоки, които служат за защита от корона.

"Държавната субсидия ни дава възможност да предоставим целево на нашите училища суми между 6 000 и 15 000 евро в зависимост от техния размер", със задоволство заяви областният управител. "Съществува така нареченият "позитивен списък" на държавата, в който са изброени услугите и стоките, които могат да се закупуват. Този списък обаче е толкова обширен, че по същество не е ограничителен.

Самият окръг вече е започнал централизирано закупуване на защитни маски за уста и нос за училищата. Те ще бъдат доставени на училищата в краткосрочен план и няма да натоварят държавния бюджет, който вече е на разположение. В рамките на държавната субсидия училищата вече имат възможност да закупят и мобилни устройства за пречистване на въздуха, когато това е необходимо. Закупуването е задължение на училищата, както още веднъж изрично уточниха областният управител и първият областен съветник. "Ако се обмисля използването на стационарни устройства за пречистване на въздуха, помолихме училищата да проверят дали подобна мярка е осъществима и от конструктивна гледна точка", обясни първият областен съветник и ръководител на строителния отдел Карл Фрезе. "При всички случаи нашият отдел за управление на сградите трябва да бъде привлечен, за да се изяснят професионалните и техническите въпроси.

Като цяло областният управител и първият областен съветник смятат за много положителен факта, че училищата могат да решават по своя преценка как да използват предоставените им финансови ресурси. Разбира се, всяко училище знае точно какво е спешно необходимо или предпочитано от училищната общност и може да предостави съответно. Училищата се приканват да подават своите заявления много бързо. Това дава възможност на района бързо да се ориентира дали всички средства са използвани или са останали частични суми, които могат да бъдат предоставени на други училища.

Положително е обаче, че противно на обичайната практика, разпределението на средствата се прилага и със задна дата. Всички мерки, стоки и проекти, включени в позитивния списък на държавата, все още могат да бъдат разплатени за цялото четвърто тримесечие на 2020 г. Областният управител и първият областен съветник се надяват, че училищата ще се възползват активно от средствата. "Поставихме голяма част от отговорността върху собствената преценка на училищата, наясно сме с това, но ще бъдем в готовност с консултативна функция във всички случаи, когато това е желателно."