Разширение на дневния център в Заксенберг получава финансиране

Новите родители могат да се радват: Протестантската детска градина в Заксенберг се разширява, а в детската градина в Лихтенфелс се създава място за още една яслена група. Районът също подкрепя проекта за изграждане. Първият районен съветник Карл-Фридрих Фрезе връчи на кмета на Лихтенфелс Хениг Шееле поредната субсидия от около 175 000 евро.

Местата в детските градини са много търсени. И в детската градина в Заксенберг местата за тази година вече са напълно заети. За да отговори на търсенето и да предложи повече място за децата, кметът Хенинг Шееле планира да разшири детската градина. "Много се радваме на подкрепата и сме благодарни, че сега можем да се заемем с този проект", обяснява той. Миналата година районът вече е допринесъл със 106 500 евро за проекта. В допълнение към тази сума град Лихтенфелс ще получи 175 000 евро от федерална програма, а от държавата ще последват още средства в размер на 23 000 евро.

"За нас е важно да подкрепим разширяването на детските градини в областта и по този начин да създадем повече места", казва комисарят на първи район. "Нуждата е налице. Затова искаме да подкрепим тази мярка с още 35 500 евро след успешното ѝ приключване". За да може междувременно да се увеличи квотата от места, градът предварително е получил специално разрешение да използва и старата детска градина. Това обаче не може и не трябва да се превръща в правило. Директорът на детската градина Свен Шрамме инициира разширяването заедно с град Лихтенфелс. Изпълнението на проекта възлиза на инвестиционен обем от около 710 000 евро. Строителните мерки трябва да започнат през 2021 г., така че след завършването на новата детска градина в нея да може да се настани още една детска група.