Местни избори 2021

Местни избори 2021

Наличен краен резултат

Окончателният резултат от общинските избори в окръг Валдек-Франкенберг се определя след официалното му установяване от избирателната комисия.

Прочетете повече

Определен е окончателният резултат от общинските избори през 2021 г. в окръг Валдек-Франкенберг. Бюлетините от изборите на 14 март са преброени. Това означава, че е ясно колко места ще получат партиите в областния съвет - а също така и кои депутати всъщност са избрани в парламента.

Според резултатите ХДС е най-силната парламентарна група в областния съвет с 28,17% от гласовете, следвана от СДПГ с 25,52% и ЗЕЛЕНИТЕ с 14,39%. След тях се нареждат ФРЕНСКИЯТ ВЪЗХОД с 13,81 процента, СвДП с 8,42 процента, AfD с 6,99 процента и DIE LINKE с 2,70 процента. При сегашното положение ХДС има 20 места в окръжния съвет, СДПГ - 18, Зелените - 10, Свободните избиратели - 10, СвДП - 6, АфД - 5 и Лявата партия - 2.

Избирателната активност на местните избори през 2021 г. във Валдек-Франкенберг е 52,55 процента. Местните избори се проведоха на 14 март 2021 г. В зависимост от броя на жителите в избирателния район на общинските избори бяха избрани от 15 до 105 общински представители, от 3 до 19 членове на общински съвети на изборите за общински съвети и от 51 до 93 членове на окръжни съвети на изборите за окръжни съвети. В окръг Валдек-Франкенберг бяха избрани 71 районни съветници.

За изборите за окръжен съвет окръжният служител по изборите предварително е получил седем предложения за избори в срок до 4 януари 2021 г. Заседанието на районната избирателна комисия, на което беше взето решение за допускане на подадените кандидатури, се проведе на 15 януари 2021 г. в районната зала в Корбах. Общо 364 души от седем изборни предложения кандидатстваха за 71 места в областния съвет, чийто законодателен период започва на 1 април 2021 г. Те бяха внесени от ХДС, DIE GRÜNEN, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE и FW.


Избирателна система

При общинските избори - при условие че са допуснати поне две листи - изборите се провеждат съгласно принципите на пропорционалното представителство, съчетани с елементи на личен избор. При тази система всеки имащ право на глас има толкова гласа, колкото са местата, които трябва да бъдат разпределени в органа, който трябва да бъде избран. Гласовете могат да се разпределят индивидуално или на групи (кумулативно) между кандидатите, също и от различни изборни предложения (вариране). Възможно е също така предложенията за избори да бъдат приети без промяна, да бъдат заличени отделни кандидати от дадено предложение за избори или да се комбинират различните варианти на гласуване. Местните избори са петият път, в който се използва процедурата за кумулиране и панаириране на гласове, като по този начин се дават повече възможности на всички имащи право на глас да гласуват. Допълнителна информация за изборите и избирателната система можете да намерите и на www.wahlen.hessen.de или www.deinedemokratie.de.


Изберете съвместим с короната

Поради все още динамичната ситуация с инфекциите може да се предположи, че свързаните с пандемията ограничения ще окажат влияние и върху местните избори, които ще се проведат на 14 март 2021 г. Въпреки това имащите право на глас могат да бъдат сигурни, че при подготовката на изборите ще бъдат взети всички необходими предпазни мерки, за да се изключи всякакъв риск за здравето на имащите право на глас и на персонала на избирателните комисии.
Това включва следните мерки:

  • Задължително носене на маски в помещението за гласуване, както и в сградата, в която се намира помещението за гласуване.
  • Подготвяне на помещенията за гласуване така, че да се спазват разстоянията и да е възможна редовна вентилация.
  • На разположение са химикалки за гласуване в кабините. За да се елиминира всякакъв риск от заразяване, имащите право на глас могат да използват и собствена химикалка, за да маркират бюлетината си.
  • Оборудване на избирателните комисии с покривала за уста и нос


Гласуване по пощата

Ако имащите право на глас искат да изключат риска от заразяване, има възможност да гласуват и по пощата. За тази цел те се нуждаят от бюлетина, за която могат да подадат заявление чрез формуляра на гърба на уведомлението за изборите. При подаване на заявлението избирателите, които имат право на глас, трябва да посочат своето фамилно име, име, дата на раждане и адрес. Заедно с формуляра за кандидатстване ще получите и бюлетина за гласуване:

  • по една бюлетина за всеки от изборите, за които имате право да гласувате.
  • по един официален плик с цвета на бюлетината за гласуване
  • плик с бюлетини, който общината е франкирала

и

  • брошура за гласуване по пощата, в която с думи и снимки се обяснява как се гласува по пощата.

Имащите право на глас могат също така да подадат заявление и да получат бюлетината и документите за гласуване извън страната лично в избирателната служба. Съществува и възможност да се гласува директно на място.

35

Изборът е ваш!

За местните избори на 14 март
Мрежата за толерантност Валдек-Франкенберг стартира видеопроект.

Научете повече