Служител по случая на бежанец разговаря с клиент

Езикова подкрепа за бежанците

Езикова подкрепа и придружаване на бежанци

За да осигури на бежанците възможно най-добрата езикова подкрепа, районът работи по различни проекти за насърчаване на езиковите умения. Например търси доброволни езикови водачи, които да помагат на хората, търсещи закрила, при посещенията им при властите. Съвместно с местните доставчици на образователни услуги се работи по осигуряването на широка гама от езикови курсове.


Служител в бежански офис разговаря с клиент

Търсят се доброволци за езикови гидове

Районът търси езикови асистенти, които да помагат на бежанците в контактите им с властите.

Подкрепете сега!

Езикови курсове за хора с миграционна история

Заедно с местните образователни институции районът иска да организира програма за езикови курсове и определя нуждите за това.

Интересувате се от езиков курс?