Бебе си играе с мобилен телефон

Предложения за семейства с малки деца

Родителски и семейни кафенета

За родители и млади семейства с деца до тригодишна възраст област Валдек-Франкенберг в сътрудничество с общините предлага събития за обмен.

Родителско кафене с предложение за четене на глас за родители с малки деца (с фокус върху деца на възраст 0-3 години)

Родителското кафене с програма за четене за родители с малки деца (предимно на възраст 0-3 години) се управлява от окръг Валдек-Франкенберг в сътрудничество с обществените библиотеки във Франкенберг и Корбах. Събитията се провеждат в подходяща за деца среда и са придружени от служител на библиотеката и специалист по образование. Родителите получават интересни и стимулиращи примери за четене и могат да се отправят на откривателско пътешествие в света на книгите заедно с детето си. Родителите и децата могат да заемат откривателски раници, пълни например с подходящи за възрастта им книжки с картинки, книги за четене на глас, ръчни кукли, аудиопиеси и фигурки на Тони.


Родителско и семейно кафене в окръг и ханзейски град Корбах

Кафенето за родители и семейства е предназначено за всички семейства с деца на възраст от 0 до 3 години, които желаят да обменят опит с други семейства. Майките и бащите са добре дошли със своите деца. То предлага възможност да се установят нови контакти в приятна и неформална атмосфера, да се обменят идеи и, ако е необходимо, да се попитат специалистите по конкретни теми. На място са осигурени материали за игра за децата. Събитията се придружават от двама специалисти от сътрудничещите си дневни центрове и от консултанта на дневния център. При необходимост могат да бъдат осигурени допълнителни грижи за братята и сестрите в младежкия център в Корбах, който се намира точно срещу тях.

Текущи събития:

Няма налични дати

всички събития