Коронавирус

Коронавирус

Коронавирусите са идентифицирани за първи път в средата на 60-те години на миналия век. Наименованието "коронавирус" се отнася до външния вид на коронавирусите под микроскоп, който напомня на корона или венец (лат. corona = венец, корона). Някои от често срещаните простудни заболявания при хората се предизвикват от коронавируси.

Новият коронавирус е наречен "нов", защото е нов вирус от семейството на коронавирусите, идентифициран за първи път през декември 2019 г. От 11 февруари 2020 г. този вирус, условно наречен 2019-nCoV, има ново име: SARS-CoV-2. Съкращението SARS тук означава "тежък остър респираторен синдром".

Заболяването, причинено от SARS-CoV-2, се нарича COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Коронавирусите могат да заразяват хора или животни. В някои случаи коронавируси, които преди това са заразявали само животни, могат да се прехвърлят върху хора, където да се разпространят и също да причинят тежко заболяване. В миналото такъв беше случаят с епидемиите от SARS-CoV (тежък остър респираторен синдром) и MERS-CoV (близкоизточен респираторен синдром). Такъв е случаят и с коронавируса.


 • Как става заразяването/предаването?

  Заразяването става главно чрез капчици или аерозоли ("частици, пренасяни по въздуха") във въздуха. Когато заразен човек кашля, киха, смее се или говори, той отделя капчици и аерозоли, съдържащи вируси. Те се разпространяват, носят се във въздуха и се утаяват върху повърхности.

  Колкото по-близо е човек до заразен, толкова повече инфекциозни капчици и аерозоли могат да достигнат до него. Минималното разстояние от 1,5 метра ви предпазва от вдишване на вируси. Колкото по-последователно спазвате разстоянието, толкова по-малка е вероятността коронавирусът да ви бъде предаден.

  Ваксините COVID-19 имат висок индивидуален защитен ефект и предпазват ваксинираното лице от тежко протичане на заболяването. Въпреки това в редки случаи може да се стигне до заразяване въпреки ваксинацията с КОРОНА: Ваксината не осигурява стопроцентова защита. Ето защо е важно да се придържате към формулата на АНА въпреки ваксинацията и да ограничите контактите, доколкото е възможно.

  Инфекция може да настъпи и ако инфекцията е настъпила малко преди ваксинацията (т.е. ако ваксинацията е извършена по време на инкубационния период). Средният инкубационен период за COVID-19 е пет до шест дни, ако инфекцията настъпи през първите няколко дни след ваксинацията, преди защитата от ваксината да се е развила напълно. Ефектът от ваксинацията обикновено настъпва десет до 14 дни след приложението.

  Въпреки това респираторните инфекции, причинени от други патогени, често се приемат за неуспешна ваксинация. Въпреки това, фебрилна настинка, причинена от други патогени, не означава неуспех на ваксинацията с COVID-19. Освен това самата ваксинация може да предизвика леки фебрилни реакции. Това обаче е естествена реакция на имунната система и не трябва да се бърка с респираторна инфекция или инфекция с SARS-CoV-2.

 • Как мога да се защитя?

  Ваксинацията с корона осигурява най-добрата защита срещу инфекции, заболявания и особено срещу тежки курсове на COVID-19. Одобрените до момента ваксини са били много ефективни при клиничните изпитвания. Данните от изпитванията показват, че вероятността участниците, ваксинирани срещу COVID-19, да се разболеят е между 70 и 95% по-малка в сравнение с изпитваните групи, ваксинирани с плацебо. Периодът, през който ваксинираното лице е защитено срещу заболяване от COVID-19, т.е. колко дълго трае защитата от ваксинацията, все още се проучва.