Епруветка в ръката на лекар

Ограничаване на инфекциозните заболявания

Информация за инфекциозни заболявания

Някои заразни болести трябва да се съобщават на районната здравна служба. Това е предвидено в Закона за защита от инфекции. След това незабавно се провеждат разследвания на възможните източници на инфекцията и се вземат мерки за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на болестта.

Тук можете да намерите подробна информация за различни инфекциозни заболявания от А до Я.


A


B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

W

Y

Z